Untitled Document

OFERTA

SPP-H "WITAL" - TARTAK w Szypliszkach oferuje wysokiej jakości usługi i wyroby tartaczne z drewna sosnowego i świerkowego:

 • drewno ogrodowe czterostronnie strugane, z przeznaczeniem na:
  - kantówki,
- pergole,
- płoty,
- sztachety
 • tarcicę sosnową i świerkową z przeznaczeniem na cele budowlane, w wymiarach określonych
  przez klienta (dopuszczalna dł. 12,6m)
 • tarcicę i półfabrykaty tarte
 • tarcicę do produkcji mebli
 • elementy konstrukcyjne budynków mieszkaniowych
 • elementy palet
 • donice impregnowane o ciekawym wzornictwie i różnych wymiarach

Zapewniamy transport.
Nasze wyroby powstają z surowca pochodzącego ze sprawdzonych baz surowcowych z regionu północno-wschodniej Polski. Drewno to charakteryzuje się małymi przyrostami rocznymi, co stanowi o jego wysokiej jakości i wytrzymałości mechanicznej. Doświadczeni pracownicy umiejętnie potrafią selekcjonować surowiec, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wysoka jakość surowca i jego przetarcia czyni nasze wyroby produktami najwyższej jakości.

OUR OFFER

SPP-H "WITAL" - SAWMILL in Szypliszki offers the high quality service and sawmill products made of pine and spruce:

 • four-cut garden wood designed for:
  - scantlings,
- pergolas,
- fences,
- palings
 • customer-specified pine and spruce lumber for building purposes; permisible lenght up to 12,6m.
 • lumber and sawn semi-finished products
 • lumber for furniture production
 • construction elements for residential buildings
 • pallets' elements
 • impregnated flower-pots with inquisitive design and various sizes

Transport provided.
Our products are composed of the timber derived from the verified material resources located in the north-eastern Poland. This kind of woods is characterized by the diminutive annual increment which determines its high ąuality and mechanical strength. Our highly-qualified personnel skillfully selects the timber in accordance with the customer's expectations and requirements. Our products are of the highest ąuality due to the high quality of the timber and its sawing.

UNSER ANGEBOT

SPP-H "WITAL" - das Sägewerk in Szypliszki bietet Dienstleistungen von bester Qualitat und Holzartikel aus Kieferholz und Fichtenholz:

 • vierseitig gehobeltes Gartenholz, für:

  - kantholz,
- pergola,
- holzzaun,
- holzlatte,
 • kieferschnittholz und Fichtenschinttholz für Bauzwecke nach dem
  gewünschten Maß (maximale Länge 12,6m)
 • schnittholz und Halbfabrikate,
 • schnittholz für Möbelproduktion,
 • konstruktionselemente für Wohngebäude,
 • elemente für Paletten,
 • imprägnierte Blumentopfe (verschiedene Größen) mit interessanter Musterung.

Wir versichern auch Transport.
Unsere Produkte entstehen aus Sägeholz, das aus sicherer Rohstoffbasis der nordöstlichen Region Polens kommt. Typisch für dieses Holz ist ein kleiner Zuwachs jedes Jahr-das entscheidet über die Spitzenqualität und mechanische Festigkeit. Erfahrene Arbeiter wählen das Sägeholz nach dem Wunsch der Kunden aus. Hohe Qualität unseres Sageholzes macht alle Produkte Spitze

 
Wirtuale.pl